Úřední deska

Archiv

Vyvěšeno Sejmuto
Jmenování zapisovatele volební okrskové komise 24. 08. 2016 06. 10. 2016
Příloha č. 2 k výzvě k podání nabídky 22. 08. 2016 05. 09. 2016
Příloha č.1 k výzvě pro podání nabídky 22. 08. 2016 05. 09. 2016
Výzva k podání nabídky - DA pro JSDH Klenová 22. 08. 2016 05. 09. 2016
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 19. 08. 2016 06. 10. 2016
Počet členů volební krskové komise 17. 08. 2016 08. 10. 2016
usnesení ZO ze dne 29.6.2016 01. 07. 2016 15. 07. 2016
Přidělení znaku a vlajky obce 22. 06. 2016 08. 07. 2016
Pozvánka na zasedání ZO dne 29.6.2016 20. 06. 2016 29. 06. 2016
Umístění vrtané studny na ppč. st. 20 k.ú. Klenová 15. 06. 2016 01. 07. 2016
Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce Klenová za rok 2015 09. 06. 2016 25. 06. 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová 09. 06. 2016 25. 06. 2016
Závěrečný účet obce Klenová za rok 2015 09. 06. 2016 25. 06. 2016
Příloha č. 4 OOP 01. 06. 2016 16. 06. 2016
Příloha č. 3 OOP 01. 06. 2016 16. 06. 2016
Příloha č. 2 OOP 01. 06. 2016 16. 06. 2016
Příloha č. 1 OOP 01. 06. 2016 16. 06. 2016
Opatření obecné povahy - MŽP 01. 06. 2016 16. 06. 2016
Usnesení ZO ze dne 18.5.2016 23. 05. 2016 06. 06. 2016
Pozvánka na zasedání ZO dne 18.5.2016 09. 05. 2016 18. 05. 2016

Stránky