Organizační struktura

Složení zastupitelstva obce
Ing. Andrea Baierová - starostka obce
Václav Toman - 1. místostarosta
Mgr. Lenka Martinová - 2. místostarosta
Ing. Dana Trefancová - předseda finančního výboru
Rostislav Trefanec - předseda kontrolního výboru
Zdeněk Trefanec - předseda kulturní komise
Věra Klasnová - předseda komise pro správu majetku

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Klenová 65
340 21 Janovice nad Úhlavou

Úřední hodiny

Středa 16.30 hod - 19.00 hod

Telefonní čísla

376 392 883 (pouze v úředních hodinách)

724 187 665