Organizační struktura

Složení zastupitelstva obce:
Ing. Andrea Baierová - starostka obce
Mgr. Lenka Martinová - místostarostka
Ing. Dana Trefancová - předseda finančního výboru
Rostislav Trefanec - předseda kontrolního výboru
Zdeněk Trefanec - člen zastupitelstva
Václav Toman - člen zastupitelstva
Věra Klasnová - člen zastupitelstva

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Klenová 65
340 21 Janovice nad Úhlavou

Úřední hodiny

Středa 16.30 hod - 19.00 hod

Telefonní čísla

+420 376 392 883 (pouze v úředních hodinách)

+420 724 187 665

email: klenova@centrum.cz

IČ: 00573515       DIČ:CZ00573515

č. účtu: 0821142399/0800