Historie

Najděte své předky

Najděte své Klenovské předky ve formátu .pdf

Na webu projektu naleznete další obce zpracované Vladimírem Strnadem.

kronika obce Klenová

kronika obce Klenová v elektronické podobě