Organizační struktura

Složení zastupitelstva obce
Ing. Andrea Baierová - starostka obce
Václav Toman - 1. místostarosta
Mgr. Lenka Martinová - 2. místostarosta
Ing. Dana Trefancová - předseda finančního výboru
Rostislav Trefanec - předseda kontrolního výboru
Zdeněk Trefanec - předseda kulturní komise
Věra Klasnová - předseda komise pro správu majetku